Aktualności

Powiat Limanowski zapewnia coraz lepsze warunki w Domach Pomocy Społecznej

26 kwietnia 2016 r.

Coraz lepsze warunki bytowe oraz jak najwyższy standard opieki społecznej to cel, jaki w ostatnich latach postawił przed sobą samorząd Powiatu Limanowskiego. Zrealizował on bowiem niebagatelne przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”. Jego realizację podsumowano podczas konferencji, która odbyła się 26 kwietnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej. Właśnie ta placówka oraz DPS w Mszanie Dolnej i DPS w Szczyrzycu została objęta „programem norweskim”, dzięki któremu osoby korzystające z opieki domów pomocy społecznej mają zapewnione coraz lepsze warunki bytowe.
Konferencję otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała. Podczas spotkania podsumowano działania rozpoczęte w sierpniu 2014 r., a zakończone w kwietniu 2016 r. Minione dwa lata były bardzo owocne i przyniosły konkretne efekty dla osób korzystających z usług w trzech DPS-ach Powiatu Limanowskiego. Przede wszystkim zdecydowanie wzrosła dostępność usług, znacząco podniesiono także standard funkcjonowania placówek. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza nie tylko dla osób starszych, ale szczególne dla przewlekle, psychicznie chorych. Tym właśnie mieszkańcom należy zapewnić specjalistyczną pomoc i opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie i w jak najlepszych warunkach. W DPS w Limanowej, Mszanie Dolnej i Szczyrzycu tak się stało, a było to możliwe dzięki współdziałaniu władz samorządowych powiatu z Ministrem Zdrowia i pozyskaniu pieniędzy z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Efekty projektu przedstawiły uczestnikom konferencji: dyrektor Wydziały Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pani Elwira Handzel-Stochel oraz dyrektorki trzech DPS; pokazano je także w formie specjalnej prezentacji multimedialnej. Goście obejrzeli również film z wizyty dziennikarzy, którzy odwiedzili domy pomocy społecznej objęte norweskim projektem. Konferencja była też okazją do złożenie podziękowań i gratulacji wszystkim zaangażowanym w realizację tego tak znaczącego przedsięwzięcia. Dyrektorki DPS-ów przekazały władzom powiatu słowa uznania za tak owocną współpracę dla dobra mieszkańców DPS, zaś starosta Jan Puchała wraz z Członkiem Zarządu panią Agatą Zięba wręczyli na ręce szefowych placówek okolicznościowe kosze dla mieszkańców i pracowników DPS-ów. Mieszkańcy DPS w Limanowej oprowadzili uczestników konferencji po swojej placówce; wypełnili też anonimowe ankiety sprawdzające wiedzę o projekcie i mechanizmie jego finansowania.
W spotkaniu uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina i Marek Czeczótka, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: Agata Zięba, Jan Więcek, Wojciech Włodarczyk, Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek, Radni Powiatowi Maria Bożek i Kazimierz Kowal, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Marcin Radzieta a także dyrektorzy i pracownicy wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Limanowej,  Mszanie Dolnej i Szczyrzycu wraz z pracownikami i pensjonariuszami.

Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt

Dobiega końca termin realizacji Projektu

15 kwietnia 2016 r.

W dniu 13 kwietnia 2016r. odbyła się wizyta prasowa dla dziennikarzy w placówkach objętych projektem.  Wizyta miała na celu pokazanie efektów realizowanych prac oraz postępów we wdrażaniu projektu.
W wizycie wzięli udział dziennikarze z prasy o zasięgu powiatowym i regionalnym, a także Pani Agata Zięba – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pani Elwira Handzel-Stochel – Kierownik Projektu - Dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Limanowej, Pani Monika Nawalaniec – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzionie, Pani Justyna Tokarczyk – Kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym w Limanowej, Pan Mateusz Pietrzak – pracownik ds. promocji – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Pani Małgorzata Szafrańska – Dyrektor DPS w Limanowej, Pani Małgorzata Łukasik – Dyrektor DPS w Mszanie Dolnej, Pani Monika Kowalczyk – Dyrektor DPS w Szczyrzycu.
W trakcie wizyty w sposób jednoznaczny podkreślona została wartość dodana oraz oddziaływanie wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego.

Film promocyjny projektu

Nowe wyposażenie dla Domów Pomocy Społeznej

8 kwietnia 2016 r.

Dzięki realizacji projektu Domy Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego zyskały nowe wyposażenie, w tym:
-specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny:  koncentrator tlenu, urządzenie rehabilitacyjne PUR wraz z osprzętem, ssak medyczny, pasy unieruchamiające pacjenta, mata magnetyczna do rehabilitacji, podnośniki kąpielowo-transportowe, bieżnie rehabilitacyjne, rotor elektryczny, lampa solux, fotele rehabilitacyjne do długotrwałego przebywania, fotele multifunkcyjne z hydrauliczną regulacją ustawienia pozycji, fotele rehabilitacyjne do masażu,
-meble: łóżka z regulacją elektryczną, szafki, szafy, krzesła, stoły, stoliki, tapczany, fotele wypoczynkowe,
-sprzęt gastronomiczny: wózki do przewożenia potraw, piec konwekcyjno – parowy, szafa chłodnicza, wyposażenie kuchni i jadalni (talerze, kubki, sztućce, miski, patelnie, itp.), robot do szatkowania jarzyn,
-sprzęt do pralni: pralki, pralnico wirówki, wózki do przewożenia bielizny pościelowej, urządzenia do czyszczenia dużych powierzchni, froterka, wózki do sprzątania,
-sprzęt ogrodniczy: kosiarka ogrodowa, sekatory, nożyce do gałęzi, motyki, grabie, taczki, kosy spalinowe, itp.
-pościele, kołdry medyczne, poduszki medyczne, koce, ręczniki
-firany, zasłony, rolety, karnisze,
-siłownia zewnętrzna: biegacz, twister/steper, prasa nożna, orbit rek, wioślarz, jeździec, rowerek, koła tai chi mieszane,

Personel DPS zakończył Szkolenia

29 lutego 2016 r.

29 lutego zakończyły się szkolenia dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Limanowej i Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Celem szkoleń było podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Przeprowadzone szkolenia pomogły pracownikom w zidentyfikowaniu potrzeb mieszkańców i zdiagnozowaniu problemów wynikających z opieki nad nimi. W szkoleniach wzięło udział 110 osób, w tym 66 osoby z DPS w Limanowej i 44 osoby z DPS w Mszanie Dolnej.

Kolejne etapy realizacji projektu

25 stycznia 2016 r.

Wciąż trwają badania profilaktyczne wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. Badania rozpoczęły się w październiku zeszłego roku i mają potrwać do końca kwietnia 2016r. Do końca kwietnia br. również zostanie zakupione pozostałe wyposażenie Domów, w tym specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Zakończono roboty budowlane w DPS w Limanowej

4 listopada 2016 r.

W dniu 30.09.2015r. zostały zakończone roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej. Na ostatni element prac składało się: malowanie wewnętrznych pomieszczeń DPS, zabezpieczenie ścian, drzwi i narożników, remont placów i chodników wokół DPS, remont i modernizacja instalacji elektrycznej, remont i modernizacja łazienek. W listopadzie w odbiorze inwestycji uczestniczyli: starosta limanowski Jan Puchała, wicestarosta limanowski Mieczysław Uryga, członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba i Jan Więcek, kierownik zespołu projektu Elwira Handzel-Stochel, wykonawcy prac budowlanych oraz dyrektor DPS-u Małgorzata Szafrańska. Zdjęcia z Uroczystego odbioru w GALERII.

Badania profilaktyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu!

15 października 2015 r.

W październiku 2015r. rozpoczął się cykl badań profilaktycznych dla mieszkańców DPS w Szczyrzycu w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych. W tym samym czasie dobiegła końca terapia zajęciowa (grupowa), w której udział wzięli  mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z uzależnieniem alkoholowym i nikotynowym w Limanowej, Mszanie Dolnej, Szczyrzycu. Badania profilaktyczne przewidziane są do końca lutego 2016r.

Spotkania z mieszkańcami i personelem DPS-ów

30 lipca, 2015 r.

W czwartek 30 lipca odbyły się spotkania z mieszkańcami i personelem Domów Pomocy Społecznej w Limanowej, Mszanie Dolnej oraz Szczyrzycu. Spotkania te miały na celu przedstawienie stanu zaawansowania projektu, jakie działania zostały do tej pory zrealizowane, oraz jakie jeszcze są planowane do wykonania.
Ponadto, przypomniano wszystkim obecnym czego dotyczy projekt, jaki jest jego cel i czas trwania oraz z jakich źródeł jest finansowany. Personel natomiast został poinformowany o  konieczności zachowania  trwałości projektu oraz przedsięwzięciach w które jest i będzie osobiście zaangażowany.
W spotkaniach oprócz dyrekcji, mieszkańców i personelu DPS-ów wzięli udział Pani Agata Zięba – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, a także członkowie Zespołu Projektowego, z których Pani Elwira Handzel-Stochel - Kierownik Projektu, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Limanowej poprowadziła konferencję. Podczas wizyty została również wyświetlona prezentacja multimedialna, podsumowująca wiedzę nt. projektu oraz  pokazująca dotychczasowe postępy w jego realizacji.
Wizyty były dobrą okazją do obejrzenia postępów w pracach budowlanych odbywających się w Domach Pomocy Społecznej w Limanowej i Mszanie Dolnej.

Mszana Dolna – zakończenie prac budowlanych w DPS

15 lipiec, 2015 r.

Coraz lepsze warunki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Właśnie zakończyły się kolejne prace remontowe, które zdecydowanie poprawiły komfort mieszkańców ośrodka. Rozpoczęły się one w styczniu.
Koszt wykonanych robót wyniósł prawie 220 tysięcy złotych. Dodajmy, że 80% tej kwoty pochodzi z pieniędzy pozyskanych przez powiat w ramach Programu PL 07 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa,  zwanego potocznie „Programem norweskim”.
- Odwodniliśmy przede wszystkim starą część budynku, dzięki czemu woda nie będzie się już przedostawała do wnętrza ośrodka. W środku natomiast wykonaliśmy prace rozbiórkowe, malarskie, i wymieniliśmy posadzki. Zniszczone podłogi zastąpiliśmy płytkami podłogowymi. Wymienione zostały również drzwi tak wewnętrzne jak i wejściowe do budynku – wylicza starosta Jan Puchała.
Dużym udogodnieniem dla podopiecznych domu jest też nowa winda, która zastąpiła dotychczasowy dźwig, który odznaczał się wysoką awaryjnością.
Przypomnijmy, iż równolegle prowadzone są prace remontowo-budowlane w DPS-ie w Limanowej. Trwa remont elewacji budynku, malowanie wewnętrznych pomieszczeń. Zakończono natomiast remont podłóg i parkietów oraz stolarki drzwiowej.

Rozpoczęły się szkolenia dla personelu Domów Pomocy Społecznej
w Limanowej i Mszanie Dolnej

7 kwiecień, 2015 r.

Pod koniec marca 2015r. rozpoczęły się szkolenia dla personelu dwóch placówek objętych projektem – DPS w Limanowej i DPS w Mszanie Dolnej.
Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników obu placówek w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szkolenia podzielone są tematycznie, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i zdiagnozowanych problemów.
Szkolenia realizowane są w 7 tematach szkoleniowych:
1. Poznać, zrozumieć, wesprzeć – psychologiczne postawy opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.
2. Trening umiejętności komunikacyjnych z podopiecznymi z zaburzeniami procesów poznawczych i otępieniem.
3. Nowe metody pielęgnacji osób przewlekle, obłożnie chorych
4. Uzależnienie wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – pomoc i przeciwdziałanie
5. Wsparcie rehabilitacyjne osób starszych po udarze mózgu
6. Postępowanie po złamaniach i urazach – najnowsze zasady i tendencje
7. Terapia zajęciowa dla osób niewidomych i niedowidzących
Zakończenie szkoleń zaplanowano na pierwszy kwartał 2016r.

Dostawa mebli do Domu Pomocy Społecznej w  Szczyrzycu

2 kwiecień, 2015 r.

W marcu br. DPS Szczyrzyc został wyposażony w nowe meble. W ramach projektu zakupiono kompletne umeblowanie do pokoi mieszkańców, a także pozostałych pomieszczeń, w tym m.in.:  łóżka, szafy, szafki, półki, krzesła, stoliki, stoły, fotele wypoczynkowe, regały, biurka, itp. To tylko część planowanego w ramach projektu wyposażenia. DPS w Szczyrzycu, a także DPS w Limanowej i Mszanie Dolnej poza umeblowaniem pomieszczeń otrzymają również profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt gastronomiczny wraz z wyposażeniem kuchni i jadalni, pościele i inne.

Postępy w robotach budowlanych w Domach Pomocy Społecznej

30 marzec, 2015 r.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót budowlanych, do końca pierwszego kwartału 2015 r. w DPS w Limanowej wykonano wymianę stolarki okiennej, remont instalacji przyzywowej (zdemontowano i zamontowano nowe przyciski przywoławcze, kasowniki oraz zamontowano jedną centralę w dyżurce), instalacja jest wyposażona w system dźwiękowy i lampki. Ponadto wykonano remont i modernizację instalacji elektrycznej, częściowy remont i modernizację łazienek, a także zainstalowano  bramę wjazdową. Natomiast w DPS w Mszanie Dolnej wykonano remont pomieszczeń wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, malarskie, a także  wymiana posadzek i stolarki drzwiowej. Planowany termin zakończenia wszystkich prac budowlanych to trzeci kwartał  2015r.
Zobacz jak przebiegają prace budowlane /galeria/

DPS-y dostaną nowe meble

20 luty, 2015r.

W dniu 20.02.2015r. Powiat Limanowski podpisał umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż mebli do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w ramach projektu pn. „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”.

Ruszyły roboty budowlane w dwóch Domach Pomocy Społecznej

13 styczeń, 2015r.

W dniu 13.01.2015r. Beneficjent podpisał umowy z Wykonawcami robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
Zakres robót obejmuje: kompleksową modernizację Domu Pomocy Społecznej w Limanowej, w tym: wymianę okien, remont i malowanie elewacji, malowanie wewnętrznych pomieszczeń, zabezpieczenie ścian, drzwi, narożników , remont dachu, remont placów i chodników, remont instalacji przyzywowej, modernizację bram wjazdowych, remont i modernizację instalacji elektrycznej, modernizację łazienek , montaż klimatyzatorów, remont podłóg i parkietów, wymianę stolarki drzwiowej oraz remont w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, w tym: wykonanie odwodnienia starej części budynku, remont pomieszczeń wewnętrznych, wymiana posadzek, wymiana drzwi, montaż nowego dźwigu osobowego w budynku.

Artykuł na stronie powiatowej

Terapie grupowe wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

14 listopad, 2014r.

W dniu 14 listopada 2014r. Beneficjent podpisał umowę na przeprowadzenie terapii grupowych wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z uzależnieniem alkoholowym i nikotynowym (w Limanowej, Mszanie Dolnej, Szczyrzycu). W pierwszej kolejności terapie rozpoczęto w DPS w Limanowej oraz DPS w Mszanie Dolnej.

Konferencja otwierająca projekt

10 listopad, 2014r.

W dniu 10 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”.
Uroczystego otwarcia spotkania i przywitania gości dokonał Starosta Limanowski Jan Puchała. W spotkaniu uczestniczyli Mieczysław Uryga Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Józef Pietrzak Przewodniczący Komisji ds. Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, Maria Stokłosa Wiceprzewodnicząca ds. Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, dyrektorzy i przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w: Limanowej, Mszanie Dolnej, Szczyrzycu wraz z pensjonariuszami, Dyrektor wraz z Zastępcą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespół projektowy Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej.
Podczas spotkania Starosta Limanowski Jan Puchała przedstawił główne założenia realizowanego projektu, natomiast Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Nieruchomościami Stanisław Gorczowski szczegółowo omówił  projekt, zwracając uwagę na koszt inwestycji, ramy czasowe, jego zakres oraz oczekiwane efekty.
Ponadto, Dyrektor zapoznał gości z zasadami udzielania wsparcia w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, procedurami, zgodnie z którymi projekt uzyskał dofinansowanie, współpracą Polski z Państwami-Darczyńcami i płynącymi z niej korzyściami. Podczas konferencji w sposób jednoznaczny podkreślona została wartość dodana oraz oddziaływanie wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego.
Uczestnicy konferencji otrzymali ulotki informujące o wsparciu projektu ze środków norweskich o jego zakresie i celach.
Kolejnym elementem konferencji była prezentacja Domów Pomocy Społecznej przygotowana przez poszczególnych Dyrektorów, przedstawicieli poszczególnych placówek, którzy w skrócie opowiedzieli jak wygląda ich codzienna praca, ilu jest pensjonariuszy oraz jakie są problemy związane z opieką nad osobami długotrwale chorymi, starszymi i niesamodzielnymi oraz oczekiwania względem realizowanego projektu.
Na koniec konferencji została przeprowadzona anonimowa ankieta wśród uczestników sprawdzająca dotychczasową wiedzę na temat projektu oraz mechanizmu współfinansowania.

Podpisano umowę o dofinansowanie

30 październik, 2014r.

W dniu 30 października 2014r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu, reprezentowanym przez Sławomira Neumanna a Powiatem Limanowskim – Beneficjentem Projektu.
Całkowita wartość projektu to 2 784 771,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania to 2 227 817,00 zł, co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minisrestwo Zdrowia wydało decyzję

30 lipiec, 2014r.

W dniu 30 lipca 2014r., decyzją Ministerstwa Zdrowia, Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych na realizacją projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia.